logo_wit

Eetbare tuinen

Al duizenden jaren hebben we steeds voorzien in ons eigen voedsel: groenten, fruit, paddestoelen, noten, eieren, vlees, … De kennis van ons plantenrijk en de natuur werd ook toegepast in verschillende andere domeinen zoals kruidengeneeskunde,  houtbewerking en het natuurlijk bouwen met leem en strobalen. Lammas wil zich inzetten om deze kennis terug te brengen naar iedereen die geïnteresseerd is in een gezonder leven. We kunnen de ecologische crisis van vandaag beter samen aanpakken: transitie met veerkracht!
icon_permacultuur

Lammas en de MierCrew

Lammas legt eetbare tuinen aan in samenwerking met de MierCrew: een bende enthousiaste, prettig gestoorde doe-het-zelvers, wereldverbeteraars, herboristen, koks, dromers, IT-ers, plantenfreaks, boomverzorgers, kruidenverzamelaars, moeders, recup-bouwers, yogi’s, compostkakkers, knutselaars, fotografen, zadenverzamelaars en amateurs.

Waarvoor kan je bij ons terecht? Dat we geen gewone tuinaanleggers of aannemers zijn had je wellicht al door maar wat doen we dan wel?

Je kan ons inschakelen voor van alles en nog wat. Op voorwaarde dat het een duurzame ingreep is. Je kan het zo gek niet bedenken. Vragen staat vrij. Stuur ons een mailtje met jouw specifieke dromen, ideeën, wensen,… Wij zetten ze om in realiteit. Kabam!

De Crew is in constante evolutie want stagnatie is achteruitgang. Successie is de boodschap! Wie weet maak jij voor je het weet ook deel uit van onze Crew!

De MierCrew is een zaailing van Mier.

 

Wat doen we?

 

Na enige ervaring zijn we wel tot een aantal project-vormen gekomen. Zo kunnen we hetgeen we doen toch in een aantal bevattelijke hokjes steken … Maar zoals je kan zien is er ook een optie “droomfabriek” en zijn wij ruimdenkende mensen met veel goesting, dus heb je een andere vraag aarzel niet om ons te contacteren!

Waarom een Mier-Crew?

 

 • Omdat we liever de problemen van morgen vandaag aanpakken.
 • Omdat tijd meer waard is dan geld.
 • Omdat tijd bij iedereen eerlijk verdeeld is 24/24 7/7.
 • Omdat we leven in een tijd van overvloed.
 • Omdat overvloed gewoonweg lekker smaakt.
 • Omdat al deze smaken je gezond houden.
 • Omdat stress niet aan ons besteed is.
 • Omdat samenwerking meer loont dan competitie.
 • Omdat het werk van 20 handen zo veel meer waard is dan het werk van één machine.
 • Omdat duurzaam ondernemerschap zich bevrijdt van alle economische dwangneuroses.
 • Omdat leven laten heropleven veel makkelijker is dan leven kunstmatig dood te houden.
 • Omdat we de wereld mooier willen achterlaten dan hoe we hem gekregen hebben.
 • Omdat het leuk is.
 • Omdat natuur altijd wint!
30

Door het maken van duizend-en-één permacultuurontwerpen zijn we met veel trial-and-error tot een methodiek gekomen die je in staat stelt om zelf op een dag tijd een goed en logisch permacultuurplan te maken voor je eigen leefomgeving. Veel voorkennis van jou is niet vereist, enkel veel goesting om te gaan voor overvloed.

We komen met een ontwerpteam bij je langs en we beginnen met een observatie-, opmetings-, wensen-, ideeën- en verkenningsronde.

Daarna teken je zelf je eigen plan, onder onze begeleiding. Jij mag creatief bezig zijn en wij zorgen ervoor dat je onderweg geen te grote fouten maakt… Aangezien angst en onzekerheid de dooddoener zijn van het creatieve proces zijn het wegnemen van die onzekerheden en jou ondersteunen bij onze belangrijkste taken. Je hebt namelijk zelf meer wijsheid in pacht dan je nu vermoedt. Deze aanpak blijkt goed te werken. Doordat je zelf tekent heb je zelf een grote inbreng in en betrokkenheid bij jouw permacultuurontwerp. Zo krijg je iets dat zo veel mogelijk op jouw maat is en raak je geënthousiasmeerd om je plan te realiseren.

We tekenen met de hand en veel kleurtjes. Op kalkpapier leggen we laag per laag de logica van de site bloot. We beginnen met het in kaart brengen van de belangrijkste abiotische factoren zoals zonnestanden, wind, waterstromen, voedingstromen, microklimaten, bodemtypen, aanwezige vegetatie, circulatieassen, zichten enz… Zo krijgen we een goed beeld van de input van moeder natuur. Hierop gaan we dan onze menselijke input baseren: we gaan zoneren, bepalen de paden, we zoeken voor al je wensen de meest ideale plaats…Als dit op punt staat kunnen we nog verder in detail gaan tot op niveau van de plantenkeuze en plan van aanpak.

Tegen het eind van de ontwerpsessie heb je een (of meerdere) totaalplan(-nen) dat je door en door begrijpt. Hiermee kan je dan zelf aan de slag.

Lijkt de opstart van het plan je toch wat lastig of zou je graag op korte termijn een grote vooruitgang zien zodat je daarna zelf verder kan, dan kan je een beroep doen op ons. Tijdens een perma-blitz komen we met heel het team langs om jouw plan te realiseren.

Meer informatie vind je op de Mier-crew website!

Bio-diverse groendaken

Lammas hanteert de Zwitserse biodiversiteitsrichtlijn voor groendaken. We streven naar een maximale biodiversiteit aan sedums, bloemen, grassen, kruiden, groenten en fruit. Veel van onze inheemse planten zijn bedreigd door overbemesting van onze bodems. Op biodiverse, schrale groendaken kunnen ze zich wel handhaven, vermeerderen en zelfs de gedegradeerde stadsomgeving gaan herkoloniseren! Twee jaar na aanleg streven we bij elke klant, naar een vestiging van minstens 20 andere soorten naast de gangbare sedums… Op het proefdak van MIER zitten we na 5 jaar trial and error, op meer dan 50 verschillende gevestigde soorten op nog geen 20m². Jaarlijks testen we heel wat nieuwe, vooral eetbare en medicinale, planten uit. Degene die het goed doen worden door ons vermeerderd en bij jou aangeplant!

Op een biodivers groendak heerst er een afwisselende bloei van vroeg in de lente tot laat in de herfst. Op deze overdaad aan voedsel komen tal van insecten, bijen, vlinders en vogels af. Op aanvraag kunnen ook diverse types insectenhotels en mussenkoloniekasten in het dak verwerkt worden.

Technische details

De substraatlaag krijgt een gemiddelde dikte van 10 cm. We leggen het substraat niet overal even dik. In realiteit golft de dikte tussen 5 cm op de zwakste punten van je dak en 15 cm aan de randen, met pieken tot 40 cm bovenop draagmuren. Deze gradiënten zorgen voor een langlevend biodivers daklandschap.

Een biodivers groendak weegt gemiddeld 100kg/m² en kan dus op de meeste platte en hellende daken (tot ongeveer 20% helling) toegepast worden.
TIP: Plaast je een nieuwbouw of doe je een grote verbouwing, vraag dan je architect om je dak op 300kg/m² te voorzien, dan kan je er achteraf alle kanten mee op…

Extensief beheer

Biodiverse groendaken worden extensief beheerd. Het is niet nodig te bewateren of te bemesten. Hoewel niet strikt noodzakelijk raden we aan om één keer per jaar, na de winter, de verdroogde stengels of ingewaaide herfstbladeren van het dak te halen.
Zo blijft de bodem schraal en behoud je de grootste biodiversiteit. Voor deze jaarlijkse onderhoudsbeurt kan je ons desgewenst inschakelen.

Een biodivers groendak komt in aanmerking voor groendaksubsidies. Vraag naar info bij je gemeente…

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

<h2>Prairietuinen!</h2>
De prairietuinen die we reeds aanlegden blijken heel onderhoudsarm te zijn en flexibel genoeg om zich te kunnen aanpassen aan vele moeilijke situaties… Zo plantten we succesvol prairietuinen aan als speelgroen bovenop een betonvlakte, op verzoute parkeerplaatsen, tussen bouwpuin, op sterk vervuilde gecompacteerde grond, maar ook gewoon als sier-voortuintje, kruidentuin en als arbeids-extensief bedrijventerrein ter vervanging van saaie gazonvlaktes… Prairietuinieren werd ook een essentieel onderdeel van de manier waarop we onze eigen permacultuurtuin aanleggen en beheren. Dankzij de toepassing van prairietuinprincipes kunnen we veel complexere polyculturen samen stellen die het reductionisme van de combinatieteelt ver overgroeien…
<h2>Natuurlijke graslanden</h2>
Prairietuinen zijn eigenlijk een nabootsing van natuurlijke graslanden en ruigtes. Door de studie van deze biotopen heeft men bepaalde patronen en wetmatigheden ontdekt. Deze patronen komen voor in alle natuurlijke graslanden waar ook ter wereld. Door deze patronen te gaan nabootsen, maar dan met door ons gekozen planten, krijg je een tuin die zich net zoals een natuurlijk grasland of ruigte gedraagt…
<h2>Samenstelling</h2>
Een typische prairietuin bestaat uit vaste planten, grassen, bollen met een aanvulling van één- en tweejarige zichzelf uitzaaiende pendelplanten. Ze worden als babyplantje aangeplant op de juiste plantafstanden en in de juiste verhoudingen. Zo staat alles op 2 jaar tijd dichtgegroeid. Meestal wordt er na aanplanting gemulcht met een laag mineraalrijk gesteente (lava). Maar ook ander mulchmateriaal kan gebruikt worden afhankelijk van het beoogde eindresultaat.

Vanaf dan geeft je het terug aan de natuur. Hoe minder je gaat onderhouden, hoe beter. Een prairietuin onderhoudt zichzelf! De tuin is voortdurend in evolutie. Geen dag ziet hij er hetzelfde uit! De eerste zomer zullen de eenjarigen de show stelen en ziet je tuin eruit als een bloemenweide. In jaar 2 zal je merken dat je tuin plots de hoogte inschiet en vanaf jaar 3 wordt de structuur van de langer levende vaste planten duidelijk.
<h2>Onderhoud</h2>
Eenmaal gevestigd beperkt het onderhoud zich tot slechts één jaarlijkse maaibeurt. Aan het einde van de winter. Het maaisel wordt afgevoerd en elders in de tuin gebruikt als mulch, compost, voedsel voor paddenstoelen, veevoer of biochar.
<h2>Trekpleister voor bijen en vlinders</h2>
In een goed samengestelde prairietuin staan van vroeg in de lente tot laat in de herfst verschillende dingen in bloei. In de winter eindigt de prairietuin haar cyclus als ijs-berijpt sprookjeslandschap. Door de massale aanwezigheid van insectenlokkende planten is de prairietuin een ware trekpleister voor bijen en vlinders. Al deze insecten lokken op hun beurt mezen, zwaluwen, vleermuizen en amfibieën naar de tuin. In de winter worden de zaaddozen druk bezocht door allerhande zaadetende vogels.

<h2>Hoe ga je te werk?</h2>
Maak eerst een lijstje van alle soorten die het in jouw eco-range goed zullen doen. Je mag gerust planten combineren uit verschillende werelddelen. Als ze van nature in soortgelijke biotopen voor komen is de kans groot dat ze het goed met elkaar zullen vinden…

Daarna deel je deze planten in volgens het prairietuin-schema:

– 5-10% Solitair- en structuurplanten: deze zijn langlevend en gedurende het grootste deel van het jaar duidelijk aanwezig…Hiermee maak je ritmes en bedrijf je architectuur.
– 40-45% Aspectplanten: deze vaak polvormende planten zijn opvallend gedurende een kortere periode in het jaar. Hiermee bepaal je het seizoensverloop.
– 45-50% Weefplanten en bodembedekkers: deze vaak kruipende planten weven alles aan elkaar, ze zijn minder opvallend maar zorgen voor harmonie in de beplanting.
– 5-10% Pendelplanten: kortlevende planten die zich overvloedig uitzaaien en elk gaatje blote aarde opvullen.
– Strooiplanten: Dit zijn meestal lentebollen. Ze verschijnen na de maaibeurt en zijn alweer verdwenen als het bladerdek zich boven hun sluit. Ze zorgen voor kleur &amp; geur en leven vroeg in het seizoen.
Dan bereken je hoeveel planten je nodig hebt van elke soort om tot een volledig dichtgegroeide bodem te komen.

Daarna zet je je planten uit volgens je prairietuin-schema. Dus eerst de structuurplanten, dan aspectplanten, dan de wevers, de pendelaars en de strooiplanten. Hier ben je echt creatief/intuïtief bezig. Je bent aan het schilderen met planten.

Als alles uitgezet staat kan je beginnen aanplanten…

Samana vzw kan je gedurende heel dit proces begeleiden. Je mag overal meehelpen. Vaak doen we al het werk voor jou en hoef jij alleen maar te genieten!

Meer informatie vind je op <a href=”http://crew.mier.be” target=”_blank”>de Mier-crew website</a>!

Heb je een stuk grond, weiland of onbenut braakliggend terrein? En wil je daarvan een stukje natuur maken dat jou voor de rest van je leven in al je fruit en noten voorziet? Een plek waar het aangenaam vertoeven is? Wil je iets echt waardevols aan je kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen nalaten? Iets waarvan je zeker bent dat het altijd maar productiever zal worden naargelang de tijd verstrijkt… Plant dan een voedselbos aan!

&nbsp;
<h2>Een voedselbos?</h2>
Een voedselbos is een open bos waarvan het overgrote deel van de planten eetbaar zijn. Een voedselbos mag zich natuurlijk gedragen en vraagt bijgevolg erg weinig onderhoud… Het grootste werk is eigenlijk oogsten.

Een voedselbos bevat in ons klimaat 7 productieve lagen: de kruinlaag, de lagere bomen, de struiklaag, klimmers, de kruidlaag, bodembedekkers en alles wat onder de grond zit.

De aanleg van een voedselbos is specialistenwerk en vergt een vrij grote voorkennis. De functionaliteit van je voedselbos op lange termijn staat of valt met de juiste plantafstanden en de juiste verhouding tussen opbrengstplanten en ondersteunende planten.

Hiervoor kan je bij Samana en MIER terecht. Bij een 1-2-3 Voedselbos selecteren we voor jou de juiste planten van de bovenste 3 lagen (kruinlaag, lage bomen en struiken). We stellen ze samen in de juiste verhoudingen en planten ze dan bij jou op de juiste afstand. Daarnaast planten we aan de randen van je terrein windbreek-hagen zodat er een ideaal luw microklimaat onstaat.

&nbsp;
<h2>Plantenkeuze</h2>
In onze plantenkeuze gaan we voor het beste: wij gebruiken veredelde rassen, waarvan je zeker bent dat ze je een goede oogst geven. Onze selectiecriteria zijn:
<ul>
<li>biodiversiteit: we gaan voor zo veel mogelijk soorten en rassen, voor een veerkrachtig voedselbos</li>
<li>oogstspreiding: onze appels eet je van juli tot mei.</li>
<li>oogstbaarheid: al onze hazelaars geven dikke makkelijk te kraken noten, al onze braambessen zijn doornloos,</li>
<li>smaak: we zoeken naar planten met de meest uitgeproken smaken.</li>
<li>gezondheid: duindoorns hebben een erg hoog vitamine-C gehalte, zwarte bessen met erg hoog anthocyaan gehalte</li>
<li>ziekteresistentie: we zoeken naar de meest ziekteresistente fruitrassen.</li>
<li>historiek: oude lokale fruitrassen zijn vaak goed aangepast aan onze lokale omstandigheden</li>
<li>innovatie: moderne selecties zijn vaak beter aangepast aan veranderende klimaatsomstandigheden</li>
<li>semi-wildheid: vlieren, meidoorns en lijsterbessen geselecteerd op grote vruchten.</li>
<li>schoonheid: ‘edimentals’ zijn eetbaar en ornamentaal.</li>
<li>‘specialekes’: chinese toon, sechuan-peper, olijfwilg, honingbes  zijn weinig bekende planten met hoog toekomstpotentieel…</li>
</ul>
We gaan voor overvloed!

&nbsp;
<h2>Hoe gaat het in zijn werk?</h2>
Neem <a href=”#contact”>contact</a> met ons op. We sturen iemand langs om alles ter plekke te bekijken en naar je vragen en noden te luisteren. We stellen dan een plantenlijst samen op jouw maat. Daarna komen we met z’n allen je voedselbos aanplanten. Het aanplanten gebeurt tussen oktober en maart.

Meer informatie vind je op <a href=”http://crew.mier.be” target=”_blank”>de Mier-crew website</a>!

Van vandaag op morgen een tuin met een overvloed aan voedsel waarin de natuur het werk voor jou doet… Een utopie waar velen van dromen?  Misschien niet… Tijdens een permablitz helpen we je op 1 dag tijd 5 stappen voorwaarts.

Een permablitz wordt altijd vooraf gegaan door een <em>p</em><em>ermacultuur ontwerpsessie.</em> De plannen die daaruit voort komen worden dan op één permablitzdag door een 10tal mensen gerealiseerd.

We leveren je alle nodige planten en zaden, brengen bouwmateriaal mee en planten alles samen met jou op de meest geschikte plaats. We laten geen enkel plekje onaangeroerd, we gaan voor maximale diversiteit aan smaken, geuren en kleuren. Tegen het einde van een deugddoende dag heb je de kiem voor een stukje natuur dat zich gedurende de daaropvolgende jaren manifesteert in een landschap van overvloed.

Vanaf dan is het aan de natuur en aan jezelf om ermee te doen wat je zelf aanvoelt…

Meer informatie vind je op <a href=”http://crew.mier.be” target=”_blank”>de Mier-crew website</a>!

.

Wat is Permacultuur?

Permacultuur is een ontwerpmethode die zijn inspiratie haalt uit de natuur, om leefomgevingen te ontwerpen die de diversiteit, de stabiliteit en de veerkracht vertonen van natuurlijke ecosystemen.

Permacultuur onderscheidt zich van biologische landbouw en maakt nadrukkelijk gebruik van meerjarige planten en doet ook niet aan wisselteelt en jaarlijkse grondbewerking (zoals spitten) door middel van een gevarieerde aanplant.

In de praktijk is permacultuur meestal gericht op kleinschalige zelfvoorzienende landbouw.

 

vzw Samana en permacultuur

vzw Samana houdt zich sinds enkele jaren met permacultuur bezig en dit natuurlijk op heel wat verschillende gebieden. Zo maakt Samana onder andere deel uit van de Mier-crew! Samen met enkele andere gepassioneerde vergroeners gaan we regelmatig samen aan de slag om eetbare tuinen aan te leggen, maar ook groendaken, prairietuinen, stadstuintjes, voedselbossen, etc. Meer informatie vind je op de tab-bladen hieronder!

Daarnaast is vzw Samana ook veel bezig met de verwerking van de oogst in de keuken. Wat een plezier om groenten in te maken, confituren te bereiden en heerlijke maaltijden klaar te maken! Bekijk voor meer info in verband met de samenwerking met Velt het tab-blad “Eco-kok”!

vzw Samana is in bezit van een Permacultuur Design certificaat overhandigd door The Permaculture Association – UK.

icon_permacultuur
Eetbare tuinen
icon_keuken
In de keuken
icon_klankwerk
Klankwerk
icon_animatie
Animatie